Mở rộng nhà xưởng

Thiên Minh luôn cải tiến quy trình sản xuất cũng như mở rộng thêm nhà xưởng với mong muốn sản xuất ra nhiều sản phẩm tốt hơn, chất lượng hơn nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng !!!

Leave a Reply