Công ty TNHH SX-TM & XNK Thiên Minh


Địa chỉ:ấp Bàu Sen , xã Đức lập Hà, huyện Đức hòa, tỉnh Long An, Việt Nam

ĐT: + 84 2723 811 821

Fax: + 84 2723 812 384

Email: info@thienminhfurniture.com

Nhà máy: ấp Bàu Sen , xã Đức lập Hà, huyện Đức hòa, tỉnh Long An, Việt Nam

ĐT: + 84 2723 811 821

Fax: + 84 2723 812 384